Trong Ngày thông minh, dữ liệu đo dạng sóng dài hạn bằng AI Phân tích và khái niệm cơ bản về nguồn điện một chiều và tải điện tử, Đo lường tự động dễ dàng bằng cách kết nối tải điện tử hoặc bộ ghi dữ liệu, v.v. Môi trường có thể được báo cáo = xây dựng băng ghế thông minh, v.v. Không chỉ cho các vấn đề về thiết bị IoT, mà còn cho sự phát triển và đánh giá hàng ngày Giới thiệu các cuộc hội thảo khác nhau mà bạn có thể sử dụng.

[Ngày và giờ]

Ngày 10 tháng 12 năm 2020 (Thứ năm) 10: 30-

Ngày 11 tháng 12 năm 2020 (Thứ sáu) 10: 30-

Bấm vào đây để biết chi tiết và ứng dụng >>

Leave A Comment