Thiết bị đo cơ khí

Cung cấp những thiết bị đo đạc cơ khí hàng đầu với độ chính xác cao và an toàn cho người sử dụng

Sản phẩm chính

Đồng hồ, cảm biến áp suất / Nhiệt kế / Camera nhiệt /Máy đo lưu lượng / Máy đo mực chất lỏng /

Sản phẩm

Máy đo lưu lượng, mực chất lỏng

Máy đo lưu lượng (phương pháp thể tích)

Máy đo lưu lượng (phương pháp diện tích)

Camera nhiệt, Máy phân tích thành phần, Máy điều tiết nhiệt độ