Thiết bị phân tích, quan trắc, hiệu chuẩn

Cung cấp thiết bị đa dạng trong lĩnh vực phân tích, quan trắc, hiệu chuẩn

Sản phẩm chính

Máy áp suất / Máy dò khí rò rỉ / Máy hiệu chuẩn nhiệt độ / Máy nén, máy đo độ cứng / Máy phân tích khí thải / Máy đo nồng độ ga / Máy quan trắc / Máy phân tích nước /

Sản phẩm

Máy đo độ đàn hồi

Máy kiểm tra khí

Máy đo điện trở suất

Hệ thống đo khí thải tự động