Thiết bị đo cơ khí

Cung cấp những thiết bị đo đạc cơ khí hàng đầu với độ chính xác cao và an toàn cho người sử dụng

Thiết bị đo điện, điện tử

Cung cấp hệ thống và giải pháp tối ưu  trong lĩnh vực đo lường điện, điện tử

Thiết bị phân tích, quan trắc, hiệu chuẩn

Cung cấp thiết bị đa dạng trong lĩnh vực phân tích, quan trắc, hiệu chuẩn

Thiết bị giám sát, tự động hóa, FA

Cung cấp các thiết bị giám sát, các loại máy nén khí, máy gia công chất lượng cao